Kvalitetspolicy


Vi strävar efter att kunna erbjuda och leverera en total kvalité i hela byggprocessen, detta är ett viktigt medel för oss i den marknaden Bygguppdraget verkar.

Vår ambition är att vara ett företag som ska förknippas med god kvalité och seriositet. En stor del av våra uppdrag kommer via rekommendationer och från återkommande kunder, därför är det väldigt viktigt för oss att hålla våra kunder nöjda och alltid försöka överträffa kundernas förväntningar.

Miljöpolicy


Vårt miljöarbete är utformat för vårt företag och vår omgivning. Vi strävar efter ständig förbättring genom att vara lyhörda och själva söka nya alternativ för att minska utsläpp, avfall och förbrukning av resurser.

Med god planering och projektering innan projekten så ska vi tillsammans med våra medarbetare, samarbetspartners, underentreprenörer och kunder hitta kostnadseffektiva lösningar som inte påverkar kvalitén och miljön negativt på slutprodukten.