Historik


Projektstyrningsområdet har traditionellt haft ett fokus på planering och styrning av projektarbete.

I motsats till klassisk massproduktion har projekt låg repetitivitet och hög variation, och det krävdes sålunda helt nya arbetssätt för att uppnå effektivitet.

Projektstyrning uppfanns som disciplin av USA:s försvarsdepartement under det kalla kriget, i synnerhet efter sputnikkrisen.

Målet var att uppnå större kontroll över projektprocessen. Särskilt ville man komma åt de långa ledtiderna; det tog för lång tid från att ett projekt beställdes till det hade genomförts. I samband med detta uppfanns även projektstyrningsmodellen PERT under 1950-talet, som senare kompletterades med WBS.

Projektledning i sin moderna form började ta fart i början av 1960-talet och företag samt organisationer såg fördelar med att arbeta i projektform.

Projektledningens roll


Projektledaren är ansvarig för projektet.

Det är vanligt att projektledaren också är ansluten till styrgruppen och är delaktig i beslut.[4] Projektledningens roll är att använda resurserna för att uppnå ett uppsatt mål inom vissa kriterier.

Projektledning är tillämpningen av ett samlingsverktyg och tekniker (som CPM och matrisorganisationen) för att styra användningen av olika resurser för att uppnå en unik, komplex engångsuppgift inom tids-, kostnads- och kvalitetsbegränsningar.

En projektledare hanterar projektet, sätter samman ett team och säkerställer integrering och kommunikation av arbetsflödet horisontellt över olika avdelningar.

Framgångsrik projektledning


Faktorer för ett framgångsrikt projektledning är många. Nycklar för framgångsrik projektledning:

  • krävs planering med ett åtagande att slutföra projektet
  • noggrann utnämning av en skicklig projektledare
  • spendera tid för att definiera projektet tillräckligt korrekt
  • planera verksamheten i projektet
  • säkerställs korrekt och tillräckliga informationsflöden
  • ändra aktiviteter för att rymma frekventa förändringar på dynamiken
  • tillmötesgående med de anställdas personliga mål med prestanda och belöningar
  • gör en nystart när misstag i genomförandet har identifierats